dnes je 23.5.2024

Input:

288/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 288/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb. a zákona č. 150/2021 Sb.:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb., nařízení vlády č. 156/2019 Sb. a nařízení vlády č. 258/2020 Sb., se mění takto:
1. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík písm. b) bodě 1 se slova „specializovaném zařízení Vojenského zpravodajství,” zrušují.
2. V části XIV. Vojenská hodnost major písm. i) bod 2 zní:
„2. odborně specializované právní podpory managementu sekce Ministerstva obrany (starší právník-specialista oddělení podpory),”.
3. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. a) bod 4 zní:
„4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, Agentury finanční, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, oddělení vzdělávání Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany, oddělení ekonomickému a provoznímu Vojenského historického ústavu, ekonomickému oddělení nebo oddělení akvizic Agentury komunikačních a informačních systémů, oddělení rozpočtu a financování nebo oddělení akvizic anebo odborných oddělení logistického zabezpečení Agentury logistiky (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),”.
4. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník písm. l) bod 3 zní:
„3. vysoce odborné specializované právní podpory v rámci organizačního prvku oddělení inspekce vojsk nebo organizačního prvku odbor dohledu nad vojenským letectvem začleněných v Ministerstvu obrany nebo Inspektorátu náčelníka Generálního štábu a Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany nebo Velitelství pro operace, je-li tato podpora také zaměřena na oblast mezinárodního válečného nebo humanitárního práva (vedoucí starší právník-specialista),”.
5. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník se na konci písmene p) doplňují body 3 a 4, které znějí:
„3. činností podle § 16l zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, (inspektor pro kybernetickou obranu),
4. tvorby návrhů koncepčně nových
Nahrávám...
Nahrávám...