dnes je 23.4.2024

Input:

281/2021 Sb., Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

č. 281/2021 Sb., Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2021
k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 71 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, § 5 odst. 5 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 197/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., § 20 odst. 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., a § 69 odst. 3 písm. d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PROVEDENÍ ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
§ 1
Vzor občanského průkazu
(1) Vzor občanského průkazu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Vzor dočasného občanského průkazu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Název položky na zadní straně občanského průkazu se uvede pouze v případě, je-li obsah položky vyplněn.
(4) Úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou podobu jména nebo složeného příjmení, se uvede na zadní straně občanského průkazu.
§ 2
Údaje uvedené v občanském průkazu rovněž ve strojově čitelné podobě v nosiči dat
Údaji podle § 6 odst. 1 zákona o občanských průkazech, které se uvedou rovněž ve strojově čitelné podobě v nosiči dat, jsou
a) údaje o držiteli občanského průkazu, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2. pohlaví,
3. státní občanství,
4. datum narození,
5. místo a okres narození, narodil-li se na území České republiky, a to podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu,
6. kód státu narození podle statistického číselníku vytvořeného Českým statistickým úřadem, narodil-li se mimo území České republiky, a to podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu, a
7. adresa místa trvalého pobytu, je-li hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel,
b) úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou podobu jména nebo složeného příjmení držitele občanského průkazu, jsou-li v rámci údajů o držiteli občanského průkazu uvedeny ve zkrácené podobě,
c) údaje o občanském průkazu, kterými jsou
1. číslo,
2. datum vydání,
3. datum skončení platnosti a
4. označení správního orgánu, který jej vydal, a
d) rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, je-li některý z těchto údajů uveden v občanském průkazu.
§ 3
Způsob uvedení některých údajů v občanském průkazu
Údaje podle § 6 odst. 2 zákona o občanských průkazech se uvedou výlučně ve strojově čitelné podobě v nosiči dat.
§ 4
Státní data pro elektronické využití občanského průkazu
(1) V občanském průkazu se uloží identifikační certifikát.
(2) Je-li aktivována jejich funkce, v občanském průkazu se uloží
a) bezpečnostní osobní kód,
b) identifikační osobní kód a
c) deblokační osobní kód.
§ 5
Ostatní data pro elektronické využití občanského průkazu
(1) V
Nahrávám...
Nahrávám...