dnes je 23.7.2024

Input:

264/2023 Sb., Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 264/2023 Sb., Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2023
o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., zákona č. 391/2015 Sb. a zákona č. 540/2020 Sb.:
§ 1
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, činí 53,466792 %.
§ 2
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je uvedeno ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.
§ 3
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní, je uvedeno ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.
§ 4
Vyhláška č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.
 
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 264/2023 Sb.
Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
NUTS 3
Název kraje
LAU 1
Název okresu
LAU 2
Název obce
Kód obce
Počet obyvatel k 1.1.2023
Započtená výměra katastrálních území obce k 1.1.2023
[ha]
Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30.9.2022
Koeficienty postupných přechodů
(Příloha č. 2 zákona)
Procentní podíl obce na částech výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) a písm. i) zákona
Počet zaměstnanců k 1.12.2022
Procentní podíl obce na části výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hlavní město Praha
Praha
Praha
554 782
1 357 326
49 620,7272
153 282
 
29,038619
1 148 586
20,643712
Středočeský kraj
Benešov
Benešov
529 303
16 875
4 687,0091
3 038
1,1523
0,120874
12 883
0,231548
Středočeský kraj
Benešov
Bernartice
532 568
225
1 010,9743
0
1,0700
0,001621
99
0,001779
Středočeský kraj
Benešov
Bílkovice
530 743
215
577,6008
0
1,0700
0,001397
30
0,000539
Středočeský kraj
Benešov
Blažejovice
532 380
99
463,0034
0
1,0700
0,000712
21
0,000377
Středočeský kraj
Benešov
Borovnice
532 096
84
309,6758
0
1,0700
0,000569
1
0,000018
Středočeský kraj
Benešov
Bukovany
532 924
795
740,5044
0
1,0700
0,004660
153
0,002750
Středočeský kraj
Benešov
Bystřice
529 451
4 585
6 335,9390
536
1,1523
0,032323
1 208
0,021711
Středočeský kraj
Benešov
Ctiboř
532 690
164
392,3660
0
1,0700
0,001043
35
0,000629
Nahrávám...
Nahrávám...