dnes je 21.4.2024

Input:

250/2018 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

č. 250/2018 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Částka 140 Sbírka zákonů č. 355/2016
250/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. října 2018
o Programu statistických zjišťování na rok 2019
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a stanoví Program statistických zjišťování na rok 2019, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
 
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 250/2018 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ
PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM
NA ROK 2019
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
 
1. P 3-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 6-04
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
3. P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. P 7-01
Roční výkaz o vybraných ukazatelích ekonomických subjektů v produkčních odvětvích
5. Zem 1-12
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
6. Zem 7-02
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
7. Zem 3-01
Roční výkaz o chovu drůbeže
8. Zem 1-02
Výkaz o chovu skotu
9. Zem 2-02
Výkaz o chovu prasat
10. Zem 1-01
Soupis hospodářských zvířat
11. Osev 3-01
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
12. Zem 6-01
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
13. Zem V6 až 9
Odhady sklizně zemědělských plodin
14. Les 8-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
15. Prům 1-12
Měsíční výkaz v průmyslu
16. Prům 2-01
Roční výkaz v průmyslu
17. Stav 1-12
Měsíční výkaz ve stavebnictví
18. Stav 2-12
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
19. Stav 7-99
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
20. Stav 5-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
21. SP 1-12
Měsíční výkaz v obchodě a službách
22. CR 1-12
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
23. CR 2-04
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
24. Zdp 3-04
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
25. Pen Poj 3-04
Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
26. Pen 3c-04
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
27. Zdp 5-01
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
28. Poj 5a-01
Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
29. Pen 5-01
Roční výkaz finančních (peněžních) institucí
30. VPI 3-04
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
31. NI 1-01
Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
32. VI 1-01
Roční výkaz vybraných vládních institucí
33. Kult 6-01
Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání
34. Práce 2-04
Čtvrtletní výkaz o práci
35. ÚNP 4-01
Výkaz o úplných nákladech práce
36. EPR 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
Nahrávám...
Nahrávám...