dnes je 23.5.2024

Input:

32/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

č. 32/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 234/2019 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 a v § 5 odst. 4 se číslo „2021” nahrazuje číslem „2023”.
2. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova „24 měsíců” nahrazují slovy „lhůta pro zalesnění podle lesního zákona3”.
3. V příloze č. 1 části A. se řádky
 
„Dub letní/DB
19, 25, 45
10
01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*)
8
Dub zimní/DBZ
25,45
10
01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*)
8”

nahrazují řádky
 
Nahrávám...
Nahrávám...