dnes je 16.7.2024

Input:

221/2019 Sb., Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění účinném k 20.4.2023

č. 221/2019 Sb., Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění účinném k 20.4.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019
o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
514/2020 Sb.
(k 26.12.2020)
mění § 3, § 4, § 5, přílohu č. 1; vkládá přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
458/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5, § 6 a přílohu č. 1; vkládá přílohu č. 3; nové přechodné ustanovení
89/2023 Sb.
(k 20.4.2023)
mění § 2, § 3, § 5, § 6 a přílohy; vkládá přílohu č. 4; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 1c odst. 2 a 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:
§ 1
Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku
Investiční pobídku může Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytnout na investiční akci, která je realizována v
a)  oborech zpracovatelského průmyslu za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce ve výrobě”),
b)  technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v technologickém centru”), nebo
c)  centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby podle § 1c odst. 1 písm. c) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru strategických služeb”), přičemž tato investiční akce je realizována v
1.  centru pro tvorbu softwaru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru pro tvorbu softwaru”),
2.  datovém centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v datovém centru”),
3.  opravárenském centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v opravárenském centru”), nebo
4.  centru sdílených služeb podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru sdílených služeb”).
§ 2
Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci
Investiční pobídka ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může být poskytnuta na
a)  investiční akci ve výrobě,
b)  investiční akci v technologickém centru,
c)  investiční akci v opravárenském centru, nebo
d)  investiční akci v centru pro tvorbu softwaru, datovém centru nebo centru sdílených služeb, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.
§ 3
Další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí
(1)  Všeobecnými podmínkami pro investiční akci ve výrobě dále jsou
a)  pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 2
Nahrávám...
Nahrávám...