dnes je 16.7.2024

Input:

219/2017 Sb., Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice, ve znění účinném k 30.1.2021

č. 219/2017 Sb., Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice, ve znění účinném k 30.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2017
o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
27/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
mění § 1, § 6, § 8, § 9, § 12, § 13, § 15, § 18, § 19 a § 20; ruší § 14
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tímto nařízením se stanoví
a)  postup a technické požadavky na znehodnocování zbraní a jejich hlavních částí, na jejichž znehodnocování se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní1) ,
b)  postup a technické požadavky na znehodnocování střeliva,
 
c)  postup a technické požadavky na zhotovování řezů zbraní a střeliva,
d)  postup a technické požadavky na ničení střeliva,
e)  minimální obsah dokumentace technologického postupu delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo zhotovování řezů munice,
f)  postup znehodnocení nebo zhotovování řezů zbraní a postup znehodnocení, ničení nebo zhotovování řezů munice formou demilitarizace v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy2) a
 
g)  postup při nevratném zničení zbraní nehodou v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy2) .
§ 2
Částmi zbraně a mechanismy umožňujícími střelbu se pro účely tohoto nařízení rozumí části zbraně podílející se na mechanickém funkčním cyklu zbraně, a to zejména všechny hlavní části zbraně, jednotlivé části složeného závěrového mechanismu a ovládací prvky závěru, části tvořící spoušťový a bicí mechanismus včetně pojistek, spušťadlo, části podílející se na činnosti zásobovacího ústrojí zbraně a části zajišťující nabití a vybití nábojové komory.
ČÁST DRUHÁ
ZBRANĚ A STŘELIVO
§ 3
Znehodnocování zbraní
(1)  Při znehodnocování zbraně
a)  se musí zajistit, aby části zbraně a
Nahrávám...
Nahrávám...