dnes je 16.7.2024

Input:

210/2014 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)

č. 210/2014 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 29. září 2014
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo).
I.
Souhrnné výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014.
V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 nebyl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.
 
 
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
Počet zvolených senátorů
0
Počet volebních okrsků
107
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
107
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů
84 211
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
13 305
Procento účasti na volbách
15,80
Počet odevzdaných úředních obálek
13 296
Počet platných hlasů celkem
13 213
 
 

  
II.
Souhrnné výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 26. a 27. září 2014.
 
 
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
Počet zvolených senátorů
1
Počet volebních okrsků
107
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
107
Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů
83 763
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
7 332
Procento účasti na volbách
8,75
Počet odevzdaných úředních obálek
7 324
Počet platných hlasů celkem
7 196
 
 
 
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
 
Volební obvod
 
Přihlášen politic. stranou,
číslo   sídlo
Senátor
Věk
Politická příslušnost
politic. hnutím nebo koalicí
22   Praha 10
Ivana Cabrnochová
40
Strana zelených
Koalice SZ, ČSSD
 
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...