dnes je 23.7.2024

Input:

207/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

č. 207/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. Nad § 10 se vkládá nadpis „Stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí” a nadpis § 10 se zrušuje.
2. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:
㤠10a
Ministerstvo stanoví částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí pro
a)  rok 2021 jako součet částek nejvýše 4 % prognózovaného nominálního hrubého domácího produktu a prognózovaných celkových konsolidovaných příjmů sektoru veřejných institucí upravených o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací na rok 2021; celkové výdaje sektoru veřejných institucí se konsolidují o jejich vzájemné finanční vztahy a stanoví se podle přímo
Nahrávám...
Nahrávám...