dnes je 23.5.2024

Input:

23/2014 Sb., Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

č. 23/2014 Sb., Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
[zrušeno č. 163/2014 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2014
o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5, § 11a odst. 9, § 12a odst. 10, § 15, § 22 odst. 2, § 24 odst. 1 a § 26d odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 227/2013 Sb., podle § 1a odst. 3, § 7a odst. 5, § 7b odst. 9, § 8 odst. 11, § 8b odst. 1, § 11 odst. 3, § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb. a zákona č. 254/2012 Sb., a podle § 199 odst. 2 k provedení § 12f, § 16 odst. 5, § 16a odst. 10, § 16b odst. 2, § 32 odst. 8 a § 154 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) požadavky na řídicí a kontrolní systém,
b) obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému, způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování a lhůtu pro její předložení,
c) pravidla pro krytí a omezení rizik,
d) uveřejňování informací,
e) některé informace a podklady předkládané České národní bance.
Osobní působnost
§ 2
Tato vyhláška se v mezích § 3 až 6 vztahuje na banku, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele a pobočku banky z jiného než členského státu.
§ 3
Na banku a spořitelní a úvěrní družstvo se nevztahuje část třetí a část čtvrtá hlavy I a V.
§ 4
(1) Na obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1, 2 a 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se nevztahují část druhá hlava II, část třetí, část čtvrtá a přílohy č. 3 až 6 této vyhlášky.
(2) Na obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 4 a 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se vztahují § 8 až 51, s výjimkou příloh č. 3 až 6 této vyhlášky, a § 86.
§ 5
(1) Na investičního zprostředkovatele se vztahují § 9, § 10 odst. 1, § 11 odst. 2 a 3, § 12, § 13, § 16, § 17, § 18 odst. 1, § 20, § 21, § 22 odst. 1, § 23 odst. 1 a 5, § 24, § 26, § 46, § 48 a § 51, s výjimkou příloh č. 1 a 2 této vyhlášky.
(2) Na investičního zprostředkovatele, který je fyzickou osobou a poskytuje investiční služby výhradně osobně, se tato vyhláška vztahuje v tom rozsahu, že tento zprostředkovatel
a) v písemné podobě stanoví zásady a pracovní postupy podle § 10 odst. 1, § 11 odst. 2 a 3, § 12, § 21 a § 23 odst. 5,
b) v písemné podobě zaznamenává zásady a pracovní postupy pro účely zabezpečení průběžné kontroly dodržování povinností a výkonu činnosti v souladu s § 13, § 16, § 17, § 18 odst. 1, § 20, § 23 odst. 1, § 24, § 26, § 46, § 48 a § 51 a
c) průběžně kontroluje výkon činnosti a dodržování povinností, zásad a pracovních postupů podle písmen a) a b).
§ 6
Na pobočku banky z
Nahrávám...
Nahrávám...