dnes je 16.7.2024

Input:

164/2012 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

č. 164/2012 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. května 2012
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. července 2012 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) vydaného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010, č. 167/2011 Sb. ze dne 13. června 2011 a č. 361/2011 Sb. ze dne 22. listopadu 2011.
Předmětem aktualizace je zohlednění změn v mezinárodní normě ISO 3166-1, které na svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), a zavedení českých názvů zemí doporučených k užívání Názvoslovnou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizovaného Číselníku zemí (CZEM) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
 
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
 
Příloha
Položky Číselníku zemí (CZEM) aktualizované k 1. 7. 2012
 
Kód země
Český název země
 
Anglický název země
 
N-3
A-2
A-3
plný
zkrácený
plný
zkrácený
652
BL
BLM
Saint Barthélemy
Saint Barthélemy
Saint Barthélemy
Saint Barthélemy
Svatý Bartoloměj
Svatý Bartoloměj
Saint Barthélemy
Saint Barthélemy
498
MD
MDA
Moldavská republika
Moldavsko
the Republic of Moldova
Moldova (the Republic of)
Moldavská republika
Moldavská republika
the Republic of Moldova
Moldova (the Republic of)
068
BO
BOL
Mnohonárodní stát Bolívie
Bolívie
the Plurinational State of Bolivia
Bolivia, Plurinational State of
Mnohonárodní stát Bolívie
Mnohonárodní stát Bolívie
the Plurinational State of Bolivia
Bolivia, Plurinational State of
862
VE
VEN
Bolívarovská republika Venezuela
Venezuela
the Bolivarian Republic of Venezuela
Venezuela, Bolivarian Republic of
Bolívarovská republika Venezuela
Bolívarovská republika Venezuela
the Bolivarian Republic of Venezuela
Venezuela, Bolivarian Republic of
348
HU
HUN
Maďarská republika
Maďarsko
the Republic of Hungary
Hungary
Maďarsko
Maďarsko
Hungary
Hungary
434
LY
LBY
Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije
Libyjská arabská džamáhírije
the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
Libyan Arab Jamahiriya (the)
Libye
Libye
Libya
Libya
Poznámka: Šedou barvou je označeno znění platné do 30. 6. 2012. Konkrétní položky aktualizované k 1. 7. 2012 jsou zvýrazněny tučně.
 
Vysvětlivky:
Kód země:
N-3
numerický trojmístný kód země
 
A-2
alfabetický dvoumístný kód země
 
A-3
alfabetický trojmístný kód země
Nahrávám...
Nahrávám...