dnes je 20.6.2024

Input:

133/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

č. 133/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
VYHLÁŠKA
ze dne 11. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance, se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se na konci písmene i) slovo „a” nahrazuje čárkou.
2. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
Nahrávám...
Nahrávám...