dnes je 23.5.2024

Input:

133/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

č. 133/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
[zrušeno č. 166/2022 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon”):
Čl. I
Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), se mění takto:
1. V § 3 odst. 6 se slovo „nejpozději” zrušuje a slova „po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání” se nahrazují slovy „od předání původně odevzdaného výkazu”.
2. V § 4 odst. 2 se slova „4 a 5” nahrazují slovy „3 a 4”, slovo „nejpozději” se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud výrobce nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se
Nahrávám...
Nahrávám...