dnes je 23.5.2024

Input:

134/2015 Sb., Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

č. 134/2015 Sb., Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
[zrušeno č. 36/2019 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon”):
§ 1
Hodnotící kritéria
Státní zaměstnanec se v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 odst. 3 zákona (dále jen „hodnocená oblast”) posuzuje na základě hodnotících kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Služební orgán služebním předpisem stanoví předem ze seznamu ta kritéria, která vystihují potřeby služebního místa.
§ 2
Podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení
(1) Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance, který vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 5. až 10. platové třídy, podílí
a) 15 % v případě znalostí a dovedností,
b) 70 % v případě výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli,
c) 10 % v případě dodržování služební kázně,
d) 5 % v případě výsledků vzdělávání.
(2) Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance, který vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 11. až 16. platové třídy, podílí
a) 25 % v případě znalostí a dovedností,
b) 60 % v případě výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli,
c) 10 % v případě dodržování služební kázně,
d) 5 % v případě výsledků vzdělávání.
§ 3
Klasifikace plnění hodnocených oblastí
(1) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 2 odst. 2 písm. a) a b) se klasifikuje
a) 7 body, je-li plněna vysoko nad rámec nároků na ni kladených,
b) 5 body, je-li plněna nad rámec nároků na ni kladených,
c) 3 body, je-li plněna v rámci nároků na ni kladených,
d) 1 bodem, je-li plněna v rámci nároků na ni kladených s občasnými výhradami, nebo
e) 0 body, je-li plněna nedostatečně.
(2) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. c) a d) a § 2 odst. 2 písm. c) a d) se klasifikuje
a) 1 bodem, je-li plněna, nebo
b) 0 body, je-li plněna nedostatečně.
(3) Rámcem nároků podle odstavce 1 se rozumí průměrná úroveň plnění hodnotících kritérií, která je vyžadována na služebním místě.
(4) Při výběru více kritérií pro hodnocenou oblast podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 2 odst. 2 písm. a) a b) se hodnocená oblast klasifikuje souhrnně za všechna vybraná kritéria způsobem stanoveným v odstavci 1.
(5) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. d) a § 2 odst. 2 písm. d) se klasifikuje 1 bodem, jestliže v průběhu hodnoceného období nebylo vzdělávání požadováno.
(6) Státnímu zaměstnanci se při prvním služebním hodnocení za hodnocenou oblast podle § 2 odst. 1 písm. d) a § 2 odst. 2 písm. d) přidělí 1 bod.
Závěr služebního hodnocení
§ 4
Závěr služebního hodnocení se určí způsobem stanoveným v
Nahrávám...
Nahrávám...