dnes je 21.7.2024

Input:

114/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 3.3.2021

č. 114/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 3.3.2021
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 217
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
116/2021 Sb.
(k 2.3.2021)
mění body I/2 a I/3 písm. c)
118/2021 Sb.
(k 3.3.2021)
mění body I/2 a I/3 písm. c)
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1.  maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
a)  prodejen potravin,
b)  prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,
c)  prodejen paliv,
d)  prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e)  lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f)  prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
g)  prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
h)  prodejen novin a časopisů,
i)  prodejen tabákových výrobků,
j)  provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
k)  provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
l)  prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
m)  pokladen prodeje jízdenek,
n)  květinářství,
o)  provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
p)  provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
q)  myček automobilů bez obsluhy,
r)  prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
s)  provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
t)  vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
u)  provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, za podmínky, že je služba poskytována tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem,

s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní
Nahrávám...
Nahrávám...